Thursday , October 8 2020
Wat is de ideale hoogte van uw gras ? ideal gras

Wat is de ideale hoogte van uw gras ?

Wat is de ideale hoogte van uw gazon of grasperk. In de bestaande literatuur over tuinieren leest men vaak dat een kort gazon (2 tot 3 cm) het gras verzwakt en onkruid- en mosvorming bevordert. De waarheid is echter genuanceerder. De kwaliteit van het grasveld hangt van verschillende parameters af. Zoals : de zuurtegraad van de bodem, zijn structuur ( zijn mogelijkheid om meststoffen en water op te nemen) het soort van grasveld, de hoogte van het gras, de tijd van de dag, het aantal uren zon, enz.

De hoogte van het gras.

De hoogte van het gras hangt sterk af van het soort grasveld, zijn weerbaarheid tegen het veelvuldig maaien, van de zuurtegraad, van het aantal uren zon en van de rijkdom van de bodem. Mos zal zich hoofdzakelijk in een zure en arme bodem ontwikkelen, twee kenmerken van een zwak gazon.
Soort van gazon.
Sportgras bestaat meestal uit een mengeling van verschillende grassoorten (bijvoorbeeld : Engels Ray Gray, roodzwenkgras, half roodzwenkgras half ..).
Deze grassoorten mogen niet tot op minder dan 3 tot 4 cm gemaaid worden. Zij hebben een vrij grove en weinig dichte structuur. Het gebrek aan dichtheid van vette Ray bevordert de groei van onkruid.
Indien u het gras tot op een hoogte van 2 cm maait, krijgt u een geelachtig grasperk, aangezien het gras dan wordt afgesneden ter hoogte van de tak en niet ter hoogte van het gebladerte.
Indien uw grasveld slecht wordt gevoed en bemest, zal het eveneens geelachtig zijn.
Indien u daarentegen een grasveld wenst een siertuin waardig, raden we u aan om eerder de variëteit roodzwenkgras te zaaien. Deze grasvariëteit heeft een zeer fijn blad, wat zorgt voor een dicht bladerdak.
Deze soort kan tot op 1 cm gemaaid worden (zie hierna). Deze grassoort wordt ook voor golfterreinen gebruikt.
Desgewenst kan deze soort vermengd worden met bentgras. Deze grassoort is voornamelijk geschikt voor siertuinen en is minder geschikt voor een grasveld dat herhaaldelijk wordt betreden.

De maaimethode.

Belangrijke opmerking : als u kortgeknipt grasveld wil, moet u tijdens het maaien de snij hoogte geleidelijk verlagen. Indien u van een totale hoogte van 6 cm komt bijvoorbeeld, kan u dit in 3 keer doen. De vuistregel die hier geldt is : nooit meer dan 1 derde van de totale hoogte van het gras tegelijkertijd af te maaien.
Als u een grotere hoogte ineens afmaait, verzwakt u het gras wat een risico op gele vlekken met zich meebrengt.
Weerbaarheid van het grasveld tegen het maaien, aantal uren zon en rijkdom van de bodem.
Indien uw grasperk goed gevoed is en de juiste meststoffen krijgt, zal het minder kwetsbaar zijn bij het maaien.
Gras dat in de schaduw groeit en minder blootgesteld is aan de zon zal minder snel groeien. Zon en water spelen een belangrijke rol in de groei van het gras. Indien een groot deel van uw grasveld zich in de schaduw bevindt, is het aangewezen voor het inzaaien een grassoort te gebruiken die geschikt is voor dit type van tuin. Over het algemeen gaat men in dit geval bij het maaien niet lager dan 4 cm.
Een rijke bodem (inbreng van meststoffen) en frequent maaien (meer dan 1 keer per week gedurende 5 tot 6 weken) zullen het uitstruiken bevorderen. U zal een dichter en mooier grasveld krijgen waar onkruid minder goed zal gedijen.

Over maurice